Υπεύθυνοι πωλήσεων :
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΣ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΣ  Κινητό : 00306978955777
ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Κινητό : 00306947669417
Τεχνική κάλυψη :
ΚΟΡΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Αρχιτέκτων Μηχανικός
ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Πολιτικός Μηχανικός
Νομική κάλυψη :
ΚΟΡΩΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΟΥ - Δικηγόρος
Sales Manager :
CHRYSOMALLOS CHRYSOMALLOS Mobile :  +306978955777
KORONIDIS PANAGIOTIS Mobile :  +306947669417
Technical Coverage :
KORONIDOU ELEFTHERIA - Architect
KORONIDIS PANAGIOTIS - Civil Engineer
Legal Cover :
ANNA KORONIDOU SAVVOULIDOU - Lawyer
Отдел по маркетингу :
Коронидис Панайотис  сот. +306947669417
Корониду Элефтерия   сот. +306946453533
Техническое решение проекта :
Корониду Элефтерия – главный инженер – архитектор
Коронидис Панайотис – инженер-строитель
Юридическая помощь :
Корониду Анна Саввулиду – юрист
Мы говорим по русски :            
                           Остовте ваше голосовое или СМС сообщение на
телефон +306978791387   и мы связемся с вами

Προβολή Mira Mare Anemi resort σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
MIRA MARE ANEMI RESORT RUSSIAN VIDEO 2014 HD
MIRA MARE ANEMI RESORT - ENGLISH VIDEO 2015 HD
© Sunspot Web Design 2013-2023 ®